Adobe Illustrator

Adobe Illustrator 15.0

Developed by Adobe Systems Incorporated
Người dùng đánh giá
3.9  (450 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
15.0.128 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Adobe Systems Incorporated
Adobe® Illustrator® phần mềm cho bạn có khả năng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật tinh tế cho gần như bất cứ người trung gian. Ngành công nghiệp chuẩn vẽ đồ nghề, linh hoạt màu điều khiển, chuyên nghiệp và kiểu điều khiển giúp anh bắt giữ ý kiến của mình và thử nghiệm một cách tự do, trong khi timesaving tính năng như thế dễ dàng hơn cho quyền lựa chọn để anh làm việc một cách nhanh chóng và intuitively. Được cải thiện diễn và chặt hợp nhất với khác Adobe ứng còn giúp anh sản xuất phi thường đồ họa cho in ra, mạng và tương tác, và di động và chuyển động thiết kế.
Tính năng:
- Khám phá, áp dụng, và điều khiển màu variations dùng Live Color, mà để cho ông chọn nào các tác phẩm nghệ thuật và tương tác sửa đổi màu sắc để thấy được kết quả ngay lập tức.
- Dễ dàng hơn, và hơn nữa linh hoạt neo điểm chọn, người đã tiến bộ hoạt động diễn mới đưa tôi cục tẩy công cụ giúp chúng ta tạo ra các tác phẩm nghệ thuật efficiently và intuitively.
- Hợp nhất với Adobe thiết kế ứng dụng.
- Dễ dàng sơn bất cứ đóng hay một phần đóng cửa khu vực của các tác phẩm nghệ thuật với những Live Paint Bucket, mà tự động phát hiện và corrects các khoảng trống, và để cho ông tương tác chọn màu sắc của một Swatch bảng cho nhanh làm việc.
- Làm nhiều hơn efficiently sử dụng riêng workspaces đó chỉ hiển thị bảng anh cần một đặc nhiệm vụ.
- Tạo ra thổ dân Adobe PDF tập tin, kể cả multipage PDF các tập tin.
- Dễ dàng tạo cho web và di động thiết bị sử dụng toạ độ dựa vào phải xẻ công cụ, sức hợp nhất với Adobe Flash® phần mềm, và nhiều hơn nữa.
Thông tin được cập nhật vào: